NTP- KNI- 19 - 0127 pályázat

Szakmai beszámoló

 

a Nemzeti Tehetség Program  „A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása” című NTP KNI – 19 – 00127 azonosítóval ellátott pályázati támogatás keretében a Logikusakk Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület által 2019 – 2020 között megvalósított programokról.

 

A pályázati programunk címe:

 

„Az egyesület több éves tehetséggondozó munkájának további folytatása Kalocsán és kistérségében”,

 

Az egyesőlet pályázati programja egyidejűleg több tehetség területet fejlesztve végezte a tehetségígértek gondozását a sakk a matematika és a logika újra gondolt oktatásán keresztül több szakember bevonásával ami nagyon sikeres volt.

Az ismeretek együttes elmélyítése és dúsítása a megismerés folyamtának támogatása egyaránt a tehetséggondozást szolgálták.

 

 

Ebben a  programban is, a kognítiv készségek fejlesztésével  a feszültség és szorongás – és stressz kezeléssel az  önértékelés és önbizalom fejlesztésével valamint a társas készségek fejlesztésével a tehetségek személyiségfejlődésének elősegítése valósult meg.

Minden foglalkozás alkalmával közreműködtek az egyesület közérdekű önkéntesei valamint az Iskolai Közösségi Szolgálatban érdekelt középiskolai diákok is, akik nagy örömmel résuzt vettek a foglalkozásokon is.

Tehetségek azonosítása, diagnosztizálása segítette a tanulók erős oldalának feltárását, és arra alapozva a további fejlődést. A fejlesztésben szerepet kapott az önismeret fejlesztése, szociális kompetenciák erősítése. Fejlesztés közben a gyerekek átélték a felfedezés, alkotás örömét, és élményét. Mindez játékos, lazító elemekkel bővítve, és gondosan célzott játékok összeválogatásával, alkalmazásával, élménycentrikus szervezéssel.

 

 

   

 

 

A kezdeti megismerő szakaszban önismereti módszerek, és tesztek segítségével a gyermekek ismereteket kaptak saját maguk személyiségével, és viselkedésével kapcsolatban. Felhasználásra került a CAT-teszt, RAVEN teszt, igényszint teszt, Guilford kreativitás kérdőív. Ezen kívül önismereti kérdőívekkel is dolgoztunk. Felszínre kerültek a minta személyek, minta-személyiségek is, a követendő emberek, és azok viselkedése által. Pl. beszélgetésben híres sakkozók, és eredményeik a világban, és hazánkban. Dolgoztunk tulajdonságokkal és viselkedésekkel egyaránt. Előkerültek az életkoroknak megfelelő vágyak, célok és motivációk. Beszélgettünk a gyerekekkel azonosulásokról és elkerülendő viselkedésekről. A foglalkozásokon segítettük az empátia, az együttműködés, érzelmi intelligencia, akarat, és a motiváció játékos fejlesztését. Játékok alkalmazásával elősegítettük a figyelem, a koncentráló képesség, a kitartás, és önkontroll játékos fejlesztését.

A foglalkozásokon két korcsoportra bontottuk a gyerekeket. A nagyobbak 9-12 évesek, a kisebbek 6-8 évesek. A kisebbekkel CAT projektív személyiségteszt segítette a megismerést, önismeretet (szülők felé is). A kisebbek most ismerkedtek a játékokkal, a nagyobbak már korábban is részt vettek a társasjátékos órákon. A nagyobb gyerekek igényszint teszt segítségével kaptak képet motivációikról a teljesítményükkel kapcsolatban.

A népszerűbbjátékok amelyket a foglalkozások során használtunk:

Szuperfarmer: Ebben a játékban van szerepe a szerencsének is (a 12 oldalas dobótest révén), de az átgondolt döntéseknek is. Az állatok vásárlása segíti a számolást, előre tervezést. A kudarckerülő gyerekeknek nehéz volt feldolgozni az esetleges veszteségeket egy-egy rossz dobás esetén, de a játék izgalma arra sarkallta őket, hogy ne adják fel, próbálkozzanak újra és újra.

Pixel: ez a játék segíti az együttműködést, előre gondolkodást és erősíti a térlátást. Nagy figyelmet, koncentrálást igényel. Nem csak a saját győzelmükre kell koncentrálni, hanem figyelni kell a társuk helyzetére is, hiszen egy rossz döntésük győzelemhez juttathatja a másikat. A figyelem megosztása több gyereknek nehéz volt, de az ügyesebbek figyelmeztették, segítették a helyes döntésben azokat, akik nehezebben vették észre a veszélyhelyzeteket.

Verflixt: A játékban zsetonokat gyűjtenek a játékosok, melyeken pozitív, illetve negatív számok vannak. A végén ezeknek az összege adja meg az össz-pontszámot. Ez segít a negatív számok helyes értelmezésében, játékos formában. Ebben a játékban is fele-fele arányban van a szerencse faktor, illetve a jó döntések meghozatala. Szerepe van még a türelemnek, a megfelelő helyzet kivárásának is. A zsetonokon vicces karikatúrák is találhatók, amiket élvezettel nézegettek a gyerekek. Segítették egymást a rajzok értelmezésében.

Összességében: a társasjátékos foglalkozásokon a gyerekek vidám, élményekkel teli órákat töltöttek el. Az érzések széles skáláján mozogtak: izgatottság, öröm, szorongás, ijedtség, boldogság, sikeresség, vesztes érzés, kíváncsiság, lehangoltság, sikeresség, önfeledtség és még sorolhatnám. Az együttjátszás örömében a gyerekek belekerülnek egy flow élménybe, aminek hatása, hogy könnyedén, észrevétlenül gazdagodik a személyiségük, fejlődnek képességeik és érzelmi intelligenciájuk. A programban résztvevő gyerekeknek igazi önfeledt kikapcsolódás volt a tervezett programon részt venni. Ők úgy élték meg, hogy csak játszottak, alkottak, élményhez jutottak. A flow élmény, a tevékenységbe való belefeledkezés a boldogság állapotának átélésén keresztül emeli a fejlesztett gyerek személyiségét. Ugyanakkor meg rengeteg felfedezést tehettek önmaguk megismerésében, felfedezésében, közben nagyon sok területen fejlődtek, gazdagodtak.

A pályázati támogatásnak köszönhetően sor került eszköz beszerzésre és a egy új elemmel is bővült úgymint rövidfilm  készítése.

Együttműködő  partner szervezetek a pályázat megvalósítása során:

Mikkamakka Alapítvány,

Kalocsai Sport Egyesület,

Kalocsa Város Önkormányzata

A megvalósított pályázati program színhelye:

Közösségi Ház Kalocsa Hunyadi János utca 82.

Ebben a pályázati programban résztvevő szakemberek:

Csupor Péter és Herczeg József

Önkéntes segítők:

Dr. Törökné Móczár Györgyi és Molnár Krisztián

 

Rövid film az egyesület eddigi tevékenységéről:

 

KalocsaTV  műsorából: