Iskolai Közösségi Szolgálat

A Kn. törvény 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti – így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kialakításában is szerepet játszik.

Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényen túl a 110/2012. (VI.04) Korm. rendelet (NAT), a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet, a közérdekű önkéntességről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, a 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat (nemzeti önkéntes stratégia 2011-2020), a 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény)

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés.

Megvalósítása:
1. Iskolai koordinátort jelöl ki az intézményvezető, aki munkaköri feladataként látja el a tevékenységet és felelős:
            - a tanulók felkészítéséért, mentorálásért, pedagógiai feldolgozásért,
            - a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért,
            - adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért,
            - a tanulók bevonásáért
            - a tanulók tevékenységének elismeréséért.
Az iskolában további mentor – aki a tanulók lelki fejlődésével foglalkozik, valamint a fogadó szervezetnél szakmai koordinátor – aki a tanulók munkáját irányítja – vesz részt a folyamatban.

2. A már meglévő jó gyakorlatok és ötletek összegyűjtése, helyi és intézményen belüli lehetőségek feltérképezése a tantestület, tanulók, szülők segítségével.
Lehetséges tevékenységi körök:
            - környező intézmények: részvétel önkormányzati feladatok ellátásában (egészségügyi, szociális, gyermekintézményekben)
            - egyéni gondozási lehetőségek (idősek, fogyatékkal élők)
            - civil szervezetek tevékenységében részt venni
            - egyházi szervezetek tevékenységében szerepet vállalni.
A közösségi szolgálat területei:
            - egészségügyi (minden esetben mentort kell biztosítani)
            - szociális és jótékonysági (szükség esetén mentort kell biztosítani)
            - oktatási
            - kulturális és közösségi
            - környezet- és természetvédelmi
            - katasztrófavédelmi
            - közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel

3. A fogadó szervezetekkel az iskola együttműködési megállapodást köt. A tanulókat és szülőket tájékoztatjuk a választható lehetőségekről, a tanuló önként választhatja ki azt a helyet, tevékenységet, amely számára a legvonzóbb, leghasznosabb, amelyhez kellően motivált.
A szülők támogató szerepére számítunk a program során: ötletek, lelki kísérés, szállítás… egyéb tevékenységekben.

4. A 9-11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három évre arányosan elosztva szervezzük meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot. Ettől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
Az ötven órán belül 5 órás felkészítő és 5 órás záró foglalkozás tartható.
Egy órán 60 perces közösségi szolgálati idő értendő (az utazás nem számítható bele), alkalmanként 1-3 órás időkeretben végezhető.
Figyelembe kell venni, hogy
            - 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani,
            - 16 éves kor alatt naponta 3, hetente 12 órát tevékenykedhet,
            - 16-18 éves kor között napi 4 és fél, heti 18 órát tevékenykedhet a tanuló.
A tanulók egyénileg vagy csoportosan végezhetik a választott tevékenységet, célszerű a párok kialakítása.

5. A közösségi szolgálat dokumentálása
A tanulók
            - jelentkezési lapot töltenek ki, amely tartalmazza a szülő beleegyező nyilatkozatát is,
            - naprakészen kötelesek közösségi szolgálati naplójukat vezetni: mikor, hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytattak, esetleges reflexiók megfogalmazása,

Az iskola
a) koordinátora
            - az iskola dokumentumaiban rögzíti a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat,
            - az éves munkatervben rögzíti a felelősöket, feladatokat,
            - együttműködési megállapodást köt a fogadó szervezetekkel, rögzíti az egyes feladatköröket
            - a jelentkezési lapok alapján elkészíti a beosztást,
            - intézményváltás esetén igazolást ad ki a teljesítésről,
            - megszervezi az iskolai szintű programzárást.
b) osztályfőnök
            - a diák szolgálati naplója alapján naplóban, törzskönyvben, bizonyítványban rögzíti a teljesített órák számát,
            - kapcsolatot tart, támogatást nyújt a diákoknak, feldolgozza velük az élményeket (osztályfőnöki órai beszélgetés, értékelő lap, poszterek, stb)
Akkor adható a tanulónak érettségi bizonyítvány, ha a bizonyítványában szerepel az 50 óra közösségi szolgálat igazolása.

A Logikusakk Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület a következő középiskolákkal  rendelkezik egyúttmúködési megállapodással az Iskolai Közösségi szolgálattal kapcsolatban:

1.Szent István Gimnázium Kalocsa

http://www.szig-kalocsa.sulinet.hu/

2.Kecskeméti  Katona József Gimnázium

http://kjg.hu/

3.Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma

http://www.hunyadim.hu/

4.Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának Általános Iskolája, Gimnáziuma és Szakgimnáziuma-Baja

http://www.mnamk.hu/

5.Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskolája és Szakiskolája-Kalocsa

http://www.kossuth-kalocsa.hu/

Letölthető dokumentumok az Idskola Közösségi Szolgálathoz:

Az Iskola Közösségi Szolgálat

Aktuális 

A Logikusakk Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület  aktuális felhívása Iskola Közösségi Szolgálat elvégzésére: Kalocsán 2017 szeptember 01 - 2018  jjunius 15  között megrendezésre kerülő  XVII. dr Bán Jenő sakk emlékverseny sorozat  versenyeire

 

 

Tájékoztató szülőknek és tanulóknak egyaránt

Az Iskolai Közösségi Szolgálat hivatalos honlapja

Az Iskolai Közösségi Szolgálat Facebook oldala

KÖSZI Program 2017 pályázati felhívása

 

Kapcsolat

Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület Kalocsa

  • 6300 Kalocsa,
  • Budai Nagy Antal 25.
  • 06 78 / 461-582
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.