A Logikusakk Egyesület szakmai beszámolója a Nemzeti Tehetség Program NTP – SFT– 20- 0026 azonosító számon megvalósított pályázati programhhoz.

Szakmai beszámoló

 

a Nemzeti Tehetség Program  „Hazai és határon túli Sporttehetségeket Fejlesztő Tehetséggondozó Programok Támogatására” nyertes NTP – SFT – 20- 0026 azonosítóval ellátott pályázati támogatás keretében a Logikusakk Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület által 2020– 2021 között megvalósított programokról.

 

A pályázati programunk címe:

 

„Sakk tehetségek Kalocsán"

Az egyesület pályázati programja egyidejűleg több tehetség területet fejlesztve végezte a tehetségígértek gondozását a sakk a matematika és a logika újra gondolt oktatásán keresztül több szakember bevonásával, ami nagyon sikeres volt.

Programunk célja volt, olyan tehetségfejlesztő, problémamegoldó módszerek és játékok alkalmazása tehetséges gyermekekkel, akikről tudtuk, hogy tehetséget mutatnak a logikus gondolkodás, sakk területein. Feladatul tűztük, hogy javuljon a tanulók iskolai, és életbeli problémamegoldó kompetenciája. Fejlődjön a kommunikációs készség, a figyelem, a megértés, a helyzetértékelés, a döntési képesség, a stressz tűrésének képessége, kudarcok és sikerek elfogadása, végső soron a sakk, versenysakk, és a családi, valamint iskolai élet összhangja.

Minden foglalkozás alkalmával közreműködtek az egyesület közérdekű önkéntesei valamint az Iskolai Közösségi Szolgálatban érdekelt középiskolai diákok is, akik nagy örömmel vettek részt a foglalkozásokon is.

Tehetség szűrése: a programba beválogatott gyerekek többsége már részt vett tehetségfejlesztő, és sakk rendezvényeken. Az újonnan jelentkezők életkora 6-9 év. Esetükben játék közben beszélgetés, Raven IQ teszt, Guilford kreativitás kérdőív, és igényszint teszt segített a megismerésben, beválogatásban.

Játék: a szituációs játék, társas játék feloldja a szorongásokat, stresszt. Élményre hangolva, ugyanakkor fejlesztendő képességekre tervezve voltak a játékok összeállítva.

Fejlesztő feladatok, játékok:

Része volt a relaxáció tanulása gyermekbarát környezetben. Előre megbeszélt szerepek alapján rövid szituációs játékokat adtak elő a gyerekek. Közben cél volt az érzelmek kifejezésének tanulása, és a helyes kommunikáció gyakorlása. Kirakós, építő játékokban a felfedezés, és élmény megtapasztalása volt a cél a siker és önbizalom erősödése által.

Önbizalom és a teljesítmény között közvetlen összefüggés van.

E jellemzőt a sporttehetség kibontakoztatása kapcsán egyértelműen az egyik legalapvetőbb tényezőnek tartottuk. Az önbizalom növelésében, a kognitív technikákra helyeztük a hangsúlyt, mint például a helyzetek pozitív átkeretezése, a negatív gondolkodás megállítása vagy negatív gondolatok pozitívokkal történő helyettesítése. Az önbizalom fejlesztését éppen ezért egyszerre több szinten is érdemes volt megragadnunk, kihasználva a különböző befolyásoló tényezők kölcsönhatásait. Az önbizalom erősödésének egyik legfontosabb forrása az önbecsülés növekedése. A gyerekek gyorsan megtanulták, hogy az önértékelésük nagyban attól függ, hogy mennyire képesek teljesíteni és a győzelem egyenlő a sikerességgel, és a vesztés egyenlő a kudarccal. Amit tanítani kell, az hogy minden mérkőzés után fel kell tenni a kérdést: Ebből a vereségből (vagy győzelemből) mit lehet tanulni a következő mérkőzésre?

Társas játékok:

A játékos foglalkozásokra többféle típusú játékokat terveztünk. Az egyik típusba az egyszemélyes játékok, a másikba a csoportos (3-4 fős) társasjátékok kerültek, ezen kívül voltak kooperatív játékok és szójátékok.

Vannak a kudarckerülő gyerekek, akik alacsonyabb önbizalommal rendelkeznek. A foglalkozások során, ahogy látják társaik önfeledt játékát, ők is bekapcsolódnak ezekbe a játékokba. Ilyen tervezett játék a Dobble. Itt leginkább a jó megfigyelő készségnek, koncentrálásnak, összpontosításnak, gyorsaságnak van szerepe.

A másik hasonló több személyes játék, amit rendszeresen használtunk a foglalkozások alkalmával a SET. Ebben a játékban szükség van a jó megfigyelő készségre, kombinatorikus képességre, gyors gondolkodásra. A gyerekek játék közben egymástól tanulhatnak, segítheték egymást.  A lassúbbaknak gyakran kudarc élményük volt amiatt, mert lemaradtak a gyorsabb társaik mellett. Ezt úgy kezeltük, hogy a gyorsabbak időnként megvárták, amíg a lassúbb társaik is rátalálnak a SET-re. Ezáltal ők is elkezdtek fejlődni, gyorsabban észrevenni a hármas csoportokat.

A pályázati programban többszemélyes 3-6 fős játékokat használtunk

  • a kommunikációt fejlesztő Activity,
  • társas készségeket fejlesztő Szuperfarmer, Kingdomino, Azul.
  • Önbizalmat fejlesztő Brain boksz.
  • Együttműködést fejlesztő a Rókanyom,
  • kreativitást fejlesztő a Kelbazar.
  • Lazítás és feltöltés élményét adja a Twister, és a Shuttle box,
  • alkotás és felfedezés élményét fejlesztő a Tantrix, és Palago világa.

A játékok fejlesztették a gyerekek gondolkodási képességeit is, hiszen játék közben ki kell alakítani stratégiát, gyors döntéseket kell hozni, előre kell tervezni, figyelni kell az ellenfélre is. A társasjáték erősítette a gyerekek kudarctűrő képességét és a vágyteljesítés késleltetését. Ezek a játékok leginkább az érzelmi intelligencia, motiváció, küzdő képesség területét fejlesztik.

Összegezve: a játékos foglalkozásokon a gyerekek játékos élményekkel teli órákat töltöttek el. Az érzések széles skáláján mozogtak játék közben: izgatottság, öröm, szorongás, ijedtség, boldogság, sikeresség, vesztes érzés, kíváncsiság, lehangoltság, sikeresség, önfeledtség. Az együtt játszás örömében a gyerekeknek észrevétlenül gazdagodik a személyiségük, fejlődnek képességeik és érzelmi intelligenciájuk, valamint a küzdő képességük. A küzdő képesség fontos eleme a versenysport (sakk) világának. Alkalmazott módszerek: Bátorítás, dicséret, új helyzetek alkalmazása, döntések meghozatala, nemet mondás, önérvényesítés.

Megvalósított pályázati program színhelye:

Közösségi Ház Kalocsa Hunyadi János utca 82

Együttműködő  partner szervezetek a pályázat megvalósítása során:

Mikkamakka Alapítvány, Kalocsai Sport Egyesület, Kalocsa Város Önkormányzata

A Pályázatot megvalósító szakemberek:

Herczeg József Csupor Péter

Önkéntes segítői:

Dr. Törökné Móczár Györgyi, Molnár Krisztián, Csupor Katalin